Invloed van seksverslaving op partnerrelatie

Als je partner zich bezighoudt met porno, internetseks of buitenechtelijke seks, dan heeft dat onherroepelijk invloed op de relatie en kan het ook druk leggen op eventuele kinderen en andere familieleden. Daarom is het belangrijk dat je als partner op de hoogte bent van wat deze problematiek inhoudt en wat deinvloed van seksverslaving op de partnerrelatie is.

Verlies aan vertrouwen

Omdat de verslaafde zich vaak schaamt, zal die er niet altijd uit zichzelf over beginnen. Als je ontdekt dat je partner er een verborgen seksleven op na houdt, is dit vaak een regelrechte schok. Alle verwachtingen en ideeën over de relatie, het huwelijk en de toekomst worden op zo’n moment onderuitgehaald. Alles waarin je geloofde staat op losse schroeven en twijfels en onzekerheid komen naar boven. Dit gaat gepaard met gevoelens van boosheid, verraad, onzekerheid, woede, verdriet, pijn en angst. Je gevoel van veiligheid verdwijnt, omdat het moeilijk is de verslaafde partner nog te vertrouwen.

Afstand

Bij een seksverslaving ontstaat er vaak afstand in de relatie. Dat is een grote invloed van seksverslaving op je partnerrelatie. Want als partner kun je erg gaan twijfelen of je nog wel aantrekkelijk genoeg bent voor je parnter. Je wilt weten wat je partner drijft: het hoe, wat en waarom van de seksverslaving. Je kan behoefte hebben om allerlei details te hebben.

Tijd

Als partner van de seksverslaafde heb je tijd nodig om de pijnlijke gebeurtenissen een plek te geven. Wanneer het door de behandeling beter gaat met je partner, heb jij vaak tijd nodig om de schok een plek te geven en het vertrouwen in je partner te herwinnen.

Wat kun je doen als je ontdekt dat je partner een verslaving heeft?

  • Wees je bewust dat je niet het gedrag van je partner kunt sturen, alleen je eigen gedrag.
  • Stel grenzen: maak duidelijk aan je partner dat bepaalde dingen in jullie relatie niet acceptabel voor jou zijn.
  • Besef dat je partner pas rekening met je houdt als hij of zij doet wat je van hem vraagt.
  • Probeer geen ‘politieagent’ te spelen of de ander te controleren. Doe je dat wel, dan neem je de verantwoordelijkheid van je partner over. Hij of zij zal zelf moeten stoppen en actie ondernemen om zichtbaar te maken dat het een oprechte wens is om te stoppen en te veranderen.
  • Toon begrip voor het verhaal van je partner en laat hem of haar de noodzaak inzien om hulp te zoeken. Met hulp van therapie is een seksverslaving goed te behandelen.
  • Realiseer je dat je niet de hulpverlener van je partner kunt zijn. Als je behoefte voelt om er met iemand over te praten, neem hier dan tijd en ruimte voor. Jouw behoefte aan steun mag niet ondergeschikt gemaakt worden aan de wens van je partner er niet met anderen over te praten. Bewandel deze weg niet alleen.
  • Steun je partner in het volgen van therapie. Door over de problemen te praten, kunnen jullie er samen sterker uitkomen. Ook kunnen jullie besluiten om samen in therapie te gaan.

Lees onze pagina met nog meer tips zodat je de invloed van seksverslaving op je partnerrelatie kan inperken.

Bron:
Tijdschrift voor seksuologie, nr. 34, Koen Baeten, Seksverslaving, een klinische observatie, 2010.
https://www.gezondheidsplein.nl/dossiers/seksverslaving-bij-mannen/item43751
www.ben-ik-seksverslaafd.nl
https://www.seksuologischehulp.be/seksverslavinghyperseksualiteit

Meer weten?

Je kunt meer over de problematiek bij mannen lezen in:
Tijdschrift voor seksuologie, nr. 34, Koen Baeten, Seksverslaving, een klinische observatie, 2010.
https://www.gezondheidsplein.nl/dossiers/seksverslaving-bij-mannen/item43751

Voor meer informatie over hulp voor vrouwen met een partner met seksverslaving kijk op: https://www.kostbaarvaatwerk.nl/

Share this story:

Gerelateerde artikelen