Christelijke hulpverlening bij porno- en seksverslaving

REBIND biedt christelijke hulpverlening bij porno- en seksverslaving. Ik ben gespecialiseerd in het coachen en begeleiden van (jong) volwassen mannen. Dit doe ik op een praktische manier en zo kort mogelijk. Alles is erop gericht om weer groei te brengen in de emotionele ontwikkeling van mannen.

Wat ik vind

Ik wil dat jongens en mannen hun probleem vol zelfcompassie onder ogen kunnen zien en dat ze het niet wegstoppen. Dat de schaamte doorbroken wordt. Ik wil dat bij hen de gedragspatronen veranderen. Omdat het kan! Daarom wil ik christelijke hulpverlening bij seksverslaving bieden.


Ik heb gezien bij mannen en bij mijzelf, hoe de worsteling op seksueel gebied de gevoelens van onzekerheid versterken. En hoe deze worsteling leidt tot een negatieve kijk op hun (emotioneel en geestelijk) leven. De schaamte en de onzekerheid staan groei in de weg.

Omdat ik ervaringsdeskundige ben op het gebied van seksverslaving weet ik hoe het voelt om te zitten in die stoel tegenover de therapeut.

Wat ik wil

Ik wil dat jongens en mannen hun probleem vol zelfcompassie onder ogen kunnen zien en dat ze het niet wegstoppen. Dat de schaamte doorbroken wordt. Ik wil dat bij hen de gedragspatronen veranderen. Omdat het kan! Daarom wil ik christelijke hulpverlening bij seksverslaving bieden.


Ik heb gezien bij mannen en bij mijzelf, hoe de worsteling op seksueel gebied de gevoelens van onzekerheid versterken. En hoe deze worsteling leidt tot een negatieve kijk op hun (emotioneel en geestelijk) leven. De schaamte en de onzekerheid staan groei in de weg.

Omdat ik ervaringsdeskundige ben op het gebied van seksverslaving weet ik hoe het voelt om te zitten in die stoel tegenover de therapeut.

Wat ik doe

Daarom geef ik christelijke hulpverlening bij seksverslaving aan alle jongens en mannen die dat nodig hebben. Dit zijn mijn speerpunten:

  • Voorlichting en onderwijs: voorkomen dat seksuele problematiek uitgroeit tot moeilijk te doorbreken patronen.
  • Veilige digitale leeromgeving: mensen die worstelen met een seksverslaving kunnen inzicht krijgen in hun problematiek en ondersteund worden in de aanpak hiervan.
  • Individuele – en partnergesprekken: Mannen en hun vrouwen krijgen inzicht in de problematiek, wat daaraan ten grondslag ligt en wat de oplossingen kunnen zijn. Lees over die gesprekken.

In mijn benadering ligt de aandacht op:

  • Het herkennen en erkennen van de seksverslaving.
  • Inzicht krijgen in de factoren die verslaving in stand houden.
  • Het ombuigen van destructieve patronen (en de gevolgen hiervan) in een gezonde en constructieve leefstijl in denken, voelen en gedrag.
  • Je meer leren verbinden met jezelf en in relaties met (belangrijke) anderen. Dit geeft ruimte tot echte groei.

Wat is christelijke hulpverlening bij porno- en seksverslaving

Christelijke hulpverlening bij seksverslaving is misschien wel dit: hoop en vertrouwen geven in jouw eigen vermogens om los te komen uit vastgelopen patronen. Dit kan door je te richten op dat wat jouw persoonlijke – en geestelijke groei bevordert. Dit zal leiden tot verdere groei en tot herstel in je relaties.


Overigens, zijn alle mannen met een porno- of seksverslaving van harte welkom. Het woord ‘christelijk’ geeft vooral aan dat ik zelf leef vanuit de christelijke levensvisie. En dat brengt met zich mee dat ik de levenssfeer van andere christenen iets eerder zal aanvoelen. Juist op het gebied van een seksverslaving spelen normen en waarden een grote rol.

Wie is REBIND

Ik ben Robert Beek, geboren en opgegroeid in Rotterdam. Sinds 2008 woon ik samen met mijn vrouw in Kampen. Mijn werkzame leven ben ik gestart als maatschappelijk werker aan Effatha (doveninstituut Voorburg-Zoetermeer). Na het volgen van de opleiding tot contextueel hulpverlener was ik tien jaar werkzaam in mijn eigen praktijk als psychosociaal hulpverlener en trainer van professionals in pastorale- psychologische begeleiding.


Vanaf 2005 ben ik me gaan specialiseren op het gebied van seksuele hulpverlening. Van 2006 tot 2018 werkte ik als hulpverlener bij seksverslaving binnen een christelijke instelling. Via trainingen (o.a. ‘focusing in therapie’) en wetenschappelijke symposia heb ik mijn kennis op het gebied van seksualiteit en verslavingen vergroot.


Sinds 2019 werk ik vanuit mijn eigen praktijk voor hulp bij seksverslaving. Ook ben ik professioneel trainer bij Beekcome. Ik werk hierbij nauw samen met Caroline Mateboer, zij heeft een praktijk voor hulpverlening aan vrouwen.

Zullen we kennismaken, misschien?

Maak een afspraak, dan kijken we of we iets voor elkaar kunnen betekenen

Contact

T 06-53659071

E info@re-bind.nl

Berklaan 38

8262 BK Kampen

Overige contactgegevens


Re-bind staat ook op www.ikzoekchristelijkehulp.nl

Direct naar

Floating Contact Knop
WhatsApp Chat

Robert Beek - Re-Bind

Bel Nu
Mocht je vragen hebben, weet dat ik beschikbaar ben!