Trainingen

Steungroep/leefstijltraining
Cliënten hebben ook de mogelijkheid elkaar te steunen en te motiveren en hun ervaringen over hun omgang met de seksuele problematiek te delen. Het herkennen van de problematiek bij lotgenoten biedt steun en versterkt je motivatie tot verandering. Het oogmerk van de groep is het ombuigen van verslavingsgedrag naar een gezonde leefstijl.

Emotieregulatietraining
Voor veel cliënten is seksueel gedrag een vorm van coping met negatieve gevoelens geworden. In deze training leer je stil te staan bij je eigen gevoelens: ze erkennen, benoemen en leren er contact mee te maken.

Begeleidingsvaardigheden
Vrijwilligers die als mentor begeleiding en steun willen bieden aan mensen die vastzitten in hun seksuele problematiek, kunnen bij ons een training hiertoe volgen.