Leve de monogamie!

Lanna Kooijman is projectleider van het Jan de Liefde instituut. Ze heeft een mooi mooi artikel geschreven naar aanleiding van het boek ‘Over seks gesproken’ van Psychiater Bram Bakker. We geven hier een korte weergave van het artikel ‘Leve de monogamie’. Het hele artikel kunt u hier downloaden.

De psychiater ziet dat monogamie vooral wordt bedreigd door de ruime beschikbaarheid aan gratis internetporno. Jongeren hebben
geen idee meer wat ‘normale’ seks is en raken makkelijk verslaafd aan deze surrogaatseks. Deze groep was voor hem zelfs de directe aanleiding tot het schrijven van dit boek.

Een pleidooi voor monogamie lijkt in eerste instantie misschien een wat ouderwets standpunt. Het boeiende is, dat hij tot deze conclusie komt zonder dat er bij hem sprake is van een christelijke levensvisie. Volgens hem is monogamie vanuit een evolutionair standpunt te verkiezen boven polygamie.
Veel christenen zullen de reden voor mongamie in de scheppingsorde zoeken. Toch is dit boekje ook voor christenen erg waardevol om te lezen.

De oplossing voor de seksuele ontwrichting ligt volgens de psychiater in het openhartige gesprek over seks. Praten met je partner en met hulpverleners over verwachtingen van je seksuele relatie kan sleur voorkomen. De schrijfster van het artikel voegt de kerk hieraan toe als mogelijke gesprekspartner. De kerk heeft in haar ogen ook een onvermogen in het praten over seksualiteit binnen het pastoraat.

Nogmaals de link naar het artikel.

 

 

Share this story:

Gerelateerde artikelen