De gevolgen van een seksverslaving

Door seksuele spanningen op te zoeken, kun je andere problemen of gevoelens verdringen, bijvoorbeeld de gevoelens die zijn genoemd bij “Wat zijn de oorzaken?”

Je gebruikt seks dan als uitvlucht voor je problemen. Als dit de eerste keren lukt, is de kans groot dat je bij volgende tegenslagen weer naar seksuele prikkels op zoek gaat om je problemen te vermijden.
Verder zijn in ons dagelijks leven steeds vaker seksueel getinte beelden te zien, waardoor jouw lustgevoelens vaker worden geprikkeld. Deze gevoelens kunnen ongemerkt een steeds grotere rol in je leven spelen. Het steeds opwekken van lustgevoelens kan resulteren in een grotere afhankelijkheid van seksuele prikkels.

Afname van zelfvertrouwen en zelfsturing

Seksverslaving heeft een sterke invloed op je zelfvertrouwen. Als je wel eens geprobeerd hebt je patroon te doorbreken zonder dat dit lukte, versterkt dit je gevoel van falen, waardoor je zelfvertrouwen (verder) vermindert. Naarmate je verslaving sterker wordt, zul je er ook steeds meer van overtuigd raken dat je geen grip op je eigen leven hebt, waardoor je gevoel van zelfsturing afneemt.

Schaamte

Schaamte maakt dat je vermijdt om het probleem te bespreken. Je doet ook geen nieuwe ervaringen op die je helpen je probleem ‘anders’ aan te pakken en hierin steun van anderen te ervaren. Je herkent je echte behoeften vaak niet en bent er ook niet op gericht om anderen steun te vragen om je behoeften te vervullen.

Verdoving en vermijdingsgedrag

Je kunt door je obsessie minder gevoel voor de realiteit hebben. Je erkent onderliggende gevoelens van leegte, eenzaamheid, boosheid en angst niet, en ontkent de negatieve gevolgen van je gedrag.
Het ontvluchten van intimiteit is een symptoom van je verslaving, maar versterkt deze ook. Door gevoelens van schaamte heb je de neiging je steeds meer terug te trekken uit relaties. Het gevolg is vaak een isolering van anderen en het vermijden van echt contact. Je verzwijgt of ontkent je gedrag ook voor een eventuele partner en vrienden.

Lange termijn gevolgen

Seksverslaving kan je leven voor een groot deel beheersen en kan uiteindelijk resulteren in:
• Conflicten op je werk.
• Relaties die stuklopen.
• Sociaal isolement.
• Lichamelijke, emotionele of juridische problemen.

Gevolgen voor de partnerrelatie

De gevolgen van seksverslaving zijn het meest zichtbaar in een eventuele partnerrelatie. Omdat je verslaving vaak verbergt, ontkent en verzwijgt, is het voor een partner lange tijd niet zichtbaar wat er speelt. Vroeg of laat komt het probleem echter naar buiten, en juist het feit dat het verzwegen is, leidt bij de partner tot een schok. Hierdoor wordt het moeilijk voor een partner om je (weer) te vertrouwen en ontstaat er afstand in de relatie.

Lees wat je zelf kunt doen aan een seksverslaving.

Bron:
www.gezondheidsplein.nl/dossiers/seksverslaving-bij-mannen/item43751
https://www.seksuologischehulp.be/seksverslavinghyperseksualitie

Share this story:

Gerelateerde artikelen