Als seksualiteit onbeheersbaar is geworden en problemen oplevert, kan Rebind helpen.Lees meer
Als seksualiteit onbeheersbaar is geworden en problemen oplevert, kan Rebind helpen.Lees meer

Anonieme hulpverlening

Veel mensen vragen hulp op het moment dat de seksuele problemen al (te) veel grip op hun leven hebben en patronen moeilijker zijn te doorbreken. De drempel naar hulpverlening is vaak moeilijk te nemen. Wanneer hulpverlening een te hoge drempel is, kan als tussenstap gekozen worden voor e-learning, e-coaching of een telefonisch consult.
Het aanbod van voorlichting en e-help via onze website borgt anonimiteit en laagdrempeligheid, en stimuleert om vroegtijdig je probleem te onderkennen en aan te pakken.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

colophone